• rotating_07
 • rotating_01.jpg
 • rotating_06
 • rotating_02
 • rotating_05

Choirs:  Mrs Wium, East & Malherbe

Orff/Steel band / Percussion band:  Mrs East & Wium

The Hermanus Primary music standard is linked to that of UNISA practical and music theory exams, which is internationally accepted.

Pianoforteand recorderclasses are given during school hours. Learners from grade two are admitted to start with lessons. Application forms are available from the financial office.  Learners who wish to take lessons are put on a waiting list after which they are tested.  Letters notify parents if the test was successful.  If so the child will be placed at any of the two music teachers depending on where there is a vacancy.

Recorder classes can be conducted in groups or individually.  Learners must have their own recorders.

   
   
   
   
  


Kore en Ensembles

Junior Choir (Foundation Phase: Gr 1 – 3)

 • Mrs Lesinda Janse vanRensburg.  Accompanist Mrs Theresa Wium
 • Fridays during school
 • Yearly participation in the Stellenbosch- and Overberg Eisteddfod as well as other performances in the Overberg region.

Seniorkoor (Graad 4 – 7)

 • Mev Anelma East
 • Begeleidster Mev Theresa Wium
 • Donderdae en Vrydae in skooltyd
 • Jaarlikse deelname aan die Stellenbosch- en Overberg Eisteddfod en ander geleenthede in die Overberg Streek.
 • Kore word gereeld genooi om aan kerkdienste veral Kersdienste deel te neem waar die blokfluitleerders vir die begeleiding verantwoordelik is.
 • Neem in Julie 2008 deel aan ‘n Fanie Smit konsert saam met die trompetspeler, Melissa van België.


Senior Choir:  Gold medal in Helderberg Eisteddfod 2015


Steel pans (Grade 5 – 7)

 • Mrs Anelma East
 • Fridays after school

Musiek

Praktiese onderrig

 • Lesse word gebind aan Graad 2 tot 7 leerders.
 • Individuele onderrig: 30 minute of ‘n uur les (toegeken aan UNISA eksamen leerders)
 • Groeponderrig (2 tot 4 leerders per groep) 30 minute twee maal ‘n week.
 • Lesse vind plaas gedurende die skooldag tot en met 15:30.

Klavieronderrig:

 • Mev Anelma East - B. Prim Ed (Spesialisasie Skoolmusiek)
 • Mev Theresa Wium - B.A (Mus) Stellenbosch

Blokfluitonderrig

 • Mev East
 • Mev Theresa Wium

Back to top