• rotating_07
  • rotating_01.jpg
  • rotating_06
  • rotating_02
  • rotating_05

MUSIC FEES (PRIVATE - CONTACT MRS WIUM)

Music fees for 2017 will be as follows

Payment        

Indivudual lesson:  R550.00 per term for one lesson a week. 
Indivudual lesson:  R950.00 per term for two lessons a week.
Group lesson: R270.00 per term group lessons one a week.  
UNISA Theory: R220.00 per term one lesson a week.


Please note music fees are payable in advance


Should fees not be paid by the second week of each term, the learner will be asked to stop taking music lessons.MUSIEKGELDE


MUSIEKGELDE PRIVAAT (KONTAK MEV WIUM)

Die musiekgelde vir 2017 is soos volg:

Betaling        

Individuele les:  R550.00 per kwartaal vir een les per week.
Individuele les: R950.00 per kwartaal vir twee lesse per week.
Groeples: R270 per kwartaal vir een les per week.
Unisa Teorie:  R220 per kwartaal een les per week.
   


LET WEL: Musiekgelde is vooruitbetaalbaar.


Indien musiekgelde nie voor of binne die tweede week van elke kwartaal betaal is nie, sal die leerder nie toegelaat word om verder musiek te neem nie.
 

Back to top