I take this opportunity to welcome you and trust that you will involve yourselves in the life of the school wherever possible.  We believe that where there is a strong bond between the home and the school, there is a closer understanding of the child.  Your child's attitude will largely depend on your own attitude to education in Hermanus.  So we request that your own relationship with the school be a positive one.

 
Ek wil van hierdie geleentheid gebruik maak om u hartlik te verwelkom as ouer van Laerskool Hermanus en hoop dat u, waar moontlik, spontaan betrokke sal raak by die skool.  U samewerking is onmisbaar!

Ons glo dat, as daar 'n sterk band tussen die skool en die huis is, dit tot voordeel van die kind se opvoeding strek.  U kind se gesindheid en geluk sal grootliks van u positiewe benadering afhang.  Ons sien uit na 'n gelukkige verbintenis met u gesin.

 
JB CILLIERS
PRINCIPAL

Back to top